Υδροσάλπιγγα: Ποια είναι η σχέση της με την υπογονιμότητα & πώς αντιμετωπίζεται;

Κύριο ρόλο στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας διαδραματίζουν οι ωοθήκες, η μήτρα και οι σάλπιγγες. Οι σάλπιγγες αποτελούν λεπτά σωληνάκια, τα οποία καθοδηγούν το ωάριο προς το εσωτερικό της κοιλότητας της μήτρας. Όπως κάθε όργανο, έτσι και οι σάλπιγγες ενδέχεται να μη λειτουργούν πάντα με το βέλτιστο τρόπο εξαιτίας της εκδήλωσης κάποιας παθολογικής κατάαστασης. Εάν αποφραχθεί είτε μερικώς είτε πλήρως το στόμιο της σάλπιγγας, ενδέχεται να προκληθεί παθολογική συσσώρευση ορού ή διαυγούς υγρού στο εσωτερικό της. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται υδροσάλπιγγα και συνήθως προκαλεί διάταση της σάλπιγγας κατά αρκετά εκατοστά και απόφραξη αυτής. Αυτή η πάθηση αποτελεί σημαντική πρόκληση για την αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε υπογονιμότητα και αυξημένους κινδύνους εάν το ζευγάρι τελικά αποφασίσει να καταφύγει σε διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Υδροσάλπιγγα: Αίτια

Η ανάπτυξη της υδροσάλπιγγας μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους αιτιολογικούς παράγοντες. Αρχικά, η φλεγμονώδης νόσος της πυέλου, που συχνά προκαλείται από σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις, μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια φλεγμονή και σχηματισμό ουλώδους ιστού στις σάλπιγγες. Αυτός ο ουλώδης ιστός μπορεί να εμποδίσει την κανονική ροή των υγρών, οδηγώντας σε υδροσάλπιγγα. Παράλληλα, προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις στην πύελο ή τις σάλπιγγες, όπως η απολίνωση των σαλπίγγων ή η χειρουργική επέμβαση για κύστεις ωοθηκών, μπορεί να βλάψουν ακούσια τις σάλπιγγες, προάγοντας τη συσσώρευση υγρού.

Η ενδομητρίωση ενδέχεται επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις να συμβάλει στην εκδήλωση της συγκεκριμένης πάθησης. Αυτό συμβαίνει καθώς ο ενδομήτριος ιστός που αναπτύσσεται έξω από τη μήτρα μπορεί να διεισδύσει και να μπλοκάρει τις σάλπιγγες, οδηγώντας δυνητικά σε υδροσάλπιγγα. Τυχόν συμφύσεις ή σχηματισμός ουλώδους ιστού λόγω προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων, λοιμώξεων ή φλεγμονωδών καταστάσεων μπορεί να διαταράξουν τη φυσιολογική λειτουργία των σαλπίγγων, προκαλώντας συσσώρευση υγρού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υδροσάλπιγγα μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς κάποια σαφή αναγνωρίσιμη αιτία.

Παθοφυσιολογία υδροσάλπιγγας

Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που κρύβονται πίσω από την υδροσάλπιγγα περιλαμβάνουν αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της σάλπιγγας. Το κύριο χαρακτηριστικό της υδροσάλπιγγας είναι η απόφραξη του στομίου της σάλπιγγας λόγω φλεγμονής, ουλώδους ιστού ή συμφύσεων. Αυτή η απόφραξη εμποδίζει τη ροή του περιτοναϊκού υγρού, προκαλώντας τη συσσώρευσή του εντός της σάλπιγγας. Το συσσωρευόμενο υγρό προκαλεί διάταση της σάλπιγγας, οδηγώντας σε διεύρυνση των σαλπίγγων. Αυτή η διάταση υπονομεύει περαιτέρω τη λειτουργία των σαλπίγγων. Η κίνηση μέσα στις σάλπιγγες, η οποία επιτρέπει τη σύλληψη και τη μεταφορά του ωαρίου και του σπέρματος, διαταράσσεται. Αυτή η διαταραχή μπορεί να εμποδίσει τη γονιμοποίηση και να αυξήσει τον κίνδυνο για έκτοπη ή εξωμήτριο κύηση. Η εμφύτευση του εμβρύου πραγματοποιείται σε πολλές περιπτώσεις υδροσάλπιγγας έκτοπα, συνήθως στην σάλπιγγα που παρουσιάζει το πρόβλημα, με όλα τα προβλήματα που συνεπάγεται η εξωμήτριος κύηση.

Υδροσάλπιγγα και συσχέτιση με υπογονιμότητα

Έχει διαπιστωθεί ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της υδροσάλπιγγας και της υπογονιμότητας. Η παρουσία της υδροσάλπιγγας μπορεί να εμποδίσει τη φυσική σύλληψη και να μειώσει τα ποσοστά επιτυχίας των διαδικασιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση. Οι ακριβείς μηχανισμοί με τους οποίους η υδροσάλπιγγα οδηγεί σε στειρότητα δεν είναι πλήρως κατανοητοί, αλλά αρκετοί παράγοντες συμβάλλουν σε αυτή τη σχέση. Το συσσωρευμένο υγρό μπορεί να παρεμποδίσει τη φυσιολογική μεταφορά των ωαρίων και του σπέρματος εντός της σάλπιγγας, ενώ ταυτόχρονα δρα τοξικά σε ενδεχόμενη εγκυμοσύνη, αποτρέποντας ή δυσκολεύοντας σημαντικά την κύηση. Επιπλέον, οι φλεγμονώδεις διεργασίες που σχετίζονται με την υδροσάλπιγγα μπορούν να βλάψουν τις ευαίσθητες σαλπιγγικές δομές και να επηρεάσουν αρνητικά την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου.

Διάγνωση υδροσάλπιγγας

Η ακριβής διάγνωση της υδροσάλπιγγας είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Σε πρώτη φάση, το ενδοκολπικό υπερηχογράφημα μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία γεμάτων με υγρό, διεσταλμένων σαλπίγγων, ωστόσο η ευαισθησία του στην ακριβή διάγνωση της πάθησης είναι φτωχή. Η υστεροσαλπιγγογραφία αποτελεί την κατεξοχήν ίσως διαγνωστική εξέταση, ιδίως σε περίπτωση που διερευνώνται αιτιολογικοί παράγοντες για την υπογονιμότητα. Η εξέταση αυτή συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην εκτίμηση της μορφολογίας του αυλού του τραχήλου, της ενδομητρικής κοιλότητας και των σαλπίγγων. Η διάγνωση της υδροσάλπιγγας τεκμηριώνεται με την λαπαροσκόπηση. Αυτή συνιστά μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική διαδικασία που προσφέρει άμεση θέαση των πυελικών οργάνων. Η λαπαροσκόπηση μπορεί να επιβεβαιώσει την παρουσία υδροσάλπιγγας, την έκτασή της και τον πιθανό αιτιολογικό παράγοντα.

Υδροσάλπιγγα: Θεραπευτικές επιλογές

Η πιο αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για την υδροσάλπιγγα που σχετίζεται με την υπογονιμότητα είναι χειρουργική. Οι χειρουργικές επιλογές αντιμετώπισης περιλαμβάνουν τη λαπαροσκοπική σαλπιγγοστομία, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία τομής στην πάσχουσα σάλπιγγα για την αποστράγγιση του υγρού και τη λαπαροσκοπική σαλπιγγεκτομή, η οποία συνεπάγεται πλήρη αφαίρεση της προσβεβλημένης σάλπιγγας. Υδροσάλπιγγες που παρουσιάζουν μικρή διάταση και λεπτά τοιχώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με σαλπιγγοστομία, η οποία διενεργείται με τη λαπαροσκοπική μέθοδο και με τη χρήση μικροχειρουργικών τεχνικών. Η χειρουργική αφαίρεση της σάλπιγγας, δηλαδή η σαλπιγγεκτομή συνιστά επιλογή σε περιπτώσεις υδροσάλπιγγας με εκτεταμένη διάταση και παχιά τοιχώματα ή που παρουσιάζουν άλλες σοβαρές αλλοιώσεις. Η επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής προσέγγισης εξαρτάται από παράγοντες όπως ο βαθμός της διάτασης της σάλπιγγας και η έκταση της σαλπιγγικής βλάβης, τα οποία έχουν εξακριβωθεί με την  υστεροσαλπιγγογραφία, τη λαπαροσκοπική τους εμφάνιση και τη μελέτη του ιστορικού της ασθενούς. Ο Γυναικολόγος Ογκολόγοςστην Αθήνα, Δρ. Γεώργιος – Μάριος Μακρής, αντιμετωπίζει κάθε περιστατικό υδροσάλπιγγας με απόλυτη εξατομίκευση και σεβασμό στις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Leave a reply