Λαπαροσκοπική τεχνική

Είναι μια ελάχιστά επεμβατική τεχνική όπου επιτρέπει να πραγματοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο φάσμα γυναικολογικών επεμβάσεων. Μέσω τριών ή τεσσάρων μικρών τομών (0.5-1εκ) εισέρχονται στην κοιλία τα λαπαροσκοπικά εργαλεία και η κάμερα. Οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις απαιτούν έμπειρο προσωπικό χειρουργείου και αναισθησιολογική ομάδα καθώς και εκπαιδευμένο έμπειρο χειρουργό.

Η κάμερα προσφέρει την δυνατότητα της μεγέθυνσης όποτε οι κινήσεις του χειρουργού έχουν πολύ μεγάλη ακρίβεια γεγονός που σημαίνει μικρότερες βλάβες στους υγείες ιστούς και μικρότερη απώλεια αίματος. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο συγκριτικά με την ανοικτή προσέγγιση. Η απαιτούμενη νοσηλεία είναι συνήθως μια μέρα και η πλήρης επανένταξη στις καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να επιτευχθεί μετά από 1 με 2 εβδομάδες. Επίσης μετά από λαπαροσκοπικές επεμβάσεις οι ασθενείς πονάνε πολύ λιγότερο συγκριτικά με τις αντίστοιχες ανοικτές.

Leave a reply