Παθολογία του Τραχήλου

Η λήψη ΠΑΠ τεστ γίνεται με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης, προσφέρεται η δυνατότητα ταυτοποίησης της HPV λοίμωξης και ο εξειδικευμένος μοριακός.

Αξιολογούνται, ερμηνεύονται και αντιμετωπίζονται τα παθολογικά παπ τεστ, οι HPV λοιμώξεις, οι δυσεπίλυτες λοιμώξεις του αιδοίου, κόλπου και τραχήλου, οι προκαρκινικές και καρκινικές καταστάσεις. Γίνεται αναλυτική συμβουλευτική για την αντιμετώπιση της υποκείμενης παθολογίας, για τον εμβολιασμό για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και την πρόβλεψη της κλινικής πορείας της ασθενούς.

Πραγματοποιείται κολποσκόπηση, λήψη Βιοψίας του τραχήλου της μήτρας,

Leave a reply