Παρακολούθηση φυσιολογικής κύησης

Η κύηση είναι μία φυσιολογική δραστηριότητα του γυναικείου οργανισμού. Τα συστήματα του οργανισμού θα προσαρμοστούν για να φιλοξενήσουν τον αναπτυσσόμενο νέο οργανισμό εντός της μήτρας. Συνηθέστερα η διαδικασία αυτή διαδράμει ομαλά και ο τυπικός ιατρικός έλεγχος που πραγματοποιείται κατά την εγκυμοσύνη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Τυπικά, διενεργείται ένας ενδελεχής εργαστηριακός έλεγχος με δείγμα αίματος, ούρων και κολπικών υγρών στην αρχή της εγκυμοσύνης. Η παρουσία δε ενδομητρίου κυήματος διαπιστώνεται υπερηχογραφικά. Έκτοτε διενεργούνται σε μηνιαία βάση έλεγχος της γενικής εξέτασης του αίματος και των ούρων. Επιπρόσθετες εξετάσεις ενδεχόμενα να χρειάζονται σε ειδικές περιπτώσεις υγιών ασθενών, όπως μη ανοσοποιημένες μητέρες για την ερυθρά, τοξόπλασμα, κυτταρομεγαλοϊό, ρέζους αρνητικές, κλπ.
Ο εργαστηριακός έλεγχος της εγκυμοσύνης συμπληρώνεται από την καμπύλη σακχάρου στο β τρίμηνο και από νέα καλλιέργεια του κολπικού υγρού περί τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης.

Τα υπερηχογραφήματα που διενεργούνται στην εγκυμοσύνη είναι:

Α. αυτό του πρώτου τριμήνου ή αυχενική διαφάνεια, που σκοπό έχει την αδρή εκτίμηση της κύησης ( ένα ή περισσότερα ενδομήτρια έμβρυα) και η εκτίμηση του κινδύνου χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου

Β. αυτό του δευτέρου τριμήνου ή β-επιπέδου, που σκοπό έχει τον λεπτομερή έλεγχο της εμβρυικής ανατομίας και

Γ. αυτό του τρίτου τριμήνου ή Doppler, που ελέγχει την ανάπτυξη του εμβρύου

Leave a reply