Σαλπιγγεκτομή

Για την σαλπιγγεκτομή απαιτούνται συνήθως 3 τομές. Μετά την είσοδο της κάμερα στην κοιλιά εντοπίζεται η πάσχουσα σάλπιγγα και αφαιρείται ολόκληρη. Συνήθως χρησιμοποιείται διπολική διαθερμία, δηλαδή ειδική μορφή ηλεκτρισμού για ιατρική χρήση και απολινώνονται τα αγγεία που αιματώνουν τη σάλπιγγα.

Στην συνέχεια η σάλπιγγα κόβεται περίπου 1 εκ από το σώμα της μήτρας, εξέρχεται από την τομή του ομφαλού ή άλλη κοιλιακή τομή. Ακολουθεί συρραφή των τομών. Η ασθενής το ίδιο βράδυ μπορεί να σιτισθεί και την άλλη μέρα εξέρχεται.

Leave a reply