Αφαίρεση κύστης ωοθήκης- Εξαρτηματεκτομή

Για την αφαίρεση μιας κύστης ωοθήκης συνήθως απαιτούνται 4 τομές. Ο χειρουργός μετά την είσοδο στην κοιλιά, και τον έλεγχο της, εντοπίζει και συλλαμβάνει την κύστη. Στην συνέχει προσεκτικά αποκολλά τα τοιχώματα της από την ωοθήκη και την αφαιρεί. Πολύ συχνά η κύστη σπάει κατά την παραπάνω διαδικασία χωρίς όμως να αλλάζει την έκβαση ή την νοσηρότητα της επέμβασης. Τέλος ελέγχεται η επιφάνεια της ωοθήκης για τυχών αιμορραγία.

Σε άλλες περιπτώσεις αφαιρείται όλο το εξάρτημα (ωοθήκη και σύστοιχη σάλπιγγα). Σε αυτή την περίπτωση απολινώνονται τα ωοθηκικά αγγεία από τον αντίστοιχο σύνδεσμο και η σάλπιγγα περίπου 1 εκ από το σώμα της μήτρας. Το εξάρτημα εξέρχεται είτε από μία από τις τομές του κοιλιακού τοιχώματο, είτε μέσω του κόλπου. Ακολουθεί συρραφή των τομών. Η ασθενής το ίδιο βράδυ μπορεί να σιτισθεί και την άλλη μέρα εξέρχεται.

Leave a reply