Γυναικολόγος Ογκολόγος

 • Επεμβάσεις στον τράχηλο

  Επεμβάσεις στον τράχηλο

  Επεμβάσεις στον τράχηλο. H κωνοειδής εκτομή είναι η επέμβαση εκλογής στην ύποπτη παθολογία του τραχήλου της μήτρας. Συχνότερα πραγματοποιείται με τη χρήση αγκύλης διαθερμίας LLETZ ή Laser. Σπάνια γίνεται με νυστέρι CKC-Coldknife conization. Όταν με ασφάλεια αποκλείεται το ενδεχόμενο διηθητικού στοιχείου τότε μπορεί ενδεχόμενα να πραγματοποιηθεί laser εξάχνωση.

  Read more
 • Παθολογία του τραχήλου και εγκυμοσύνη

  Η παρακολούθηση μιας γυναίκας με ιστορικό δυσπλασίας του τραχήλου δυσχεραίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι φυσιολογικές μεταβολές που επιτελούνται στον τράχηλο από το πρώτο κιόλας τρίμηνο, δεν καθιστούν εύκολη την κολποσκόπηση, ενώ τα παθολογικά ευρήματα ενδεχόμενα να υποκρύπτουν δυσανάλογα προχωρημένες δυσπλαστικές βλάβες. Οι παρεμβάσεις επί του τραχήλου όπως η λήψη βιοψιών γίνονται με φειδώ

  Read more
 • Κολποσκόπηση

  Επιτελείται συνηθέστερα για τη διευκρίνιση ενός παθολογικού ευρήματος από το παπ τεστ ή την κλινική εξέταση. Διενεργείται με τη βοήθεια του κολποσκοπίου, το οποίο είναι μια συσκευή που συνδυάζει ένα μεγεθυντκό φακό με μία φωτεινή πηγή. Η εξέταση διενεργείται με τη βοήθεια ειδικών φίλτρων του φωτός, διαλυμάτων οξικού οξέως 3-5%, Lugol και συμπληρώνεται με τη

  Read more
 • Παθολογία του Τραχήλου

  Η λήψη ΠΑΠ τεστ γίνεται με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης, προσφέρεται η δυνατότητα ταυτοποίησης της HPV λοίμωξης και ο εξειδικευμένος μοριακός. Αξιολογούνται, ερμηνεύονται και αντιμετωπίζονται τα παθολογικά παπ τεστ, οι HPV λοιμώξεις, οι δυσεπίλυτες λοιμώξεις του αιδοίου, κόλπου και τραχήλου, οι προκαρκινικές και καρκινικές καταστάσεις. Γίνεται αναλυτική συμβουλευτική για την αντιμετώπιση της υποκείμενης

  Read more

Photostream