Λοχεία

Η περίοδος αμέσως μετά τον τοκετό και για τις παραδοσιακές 6 επόμενες εβδομάδες είναι η περίοδος αποκατάστασης του σώματος της μητέρας, η παλινδρόμηση της μήτρας, η ετοιμότητα του μαστού για το θηλασμό, η απώλεια των κιλών της κύησης και η επαναφορά της φυσικής δραστηριότητας.

Ο θηλασμός είναι βασική λειτουργία που θα χαρίσει στο νεογνό τα απαραίτητα θρεπτικά, δομικά και αμυντικά συστατικά για την ανάπτυξή του. Η βέλτιστη διάρκεια του θηλασμού δεν είναι καθορισμένη, όσο περισσότερο, όμως, τόσο το καλύτερο.

Δεν πρέπει να λησμονείται η προσοχή στον ψυχισμό της μητέρας, μια και το ενδεχόμενο της κατάθλιψης της λοχείας μπορεί να επηρεάσει σε άλλοτε άλλο βαθμό 1 στις 4 γυναίκες.

Leave a reply