Κύηση υψηλού κινδύνου

Πολύ συχνά προκύπτουν ύποπτα ή παθολογικά ευρήματα από το ιστορικό της ασθενούς, την κλινική εξέταση, τον υπερηχογραφικό έλεγχο ή τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Η διαχείριση των μη φυσιολογικών ευρημάτων είναι το γνωστικό αντικείμενο του τομέα της επιστήμης που ονομάζεται «παθολογία της κύησης».

Leave a reply