Εκπυρήνιση ινομυωμάτων

Για την αφαίρεση ή εκπυρήνιση ινομυωμάτων απαιτούνται 4 τομές. Ο χειρουργός μετά την είσοδο στην κοιλιά, και τον έλεγχο της εντοπίζει τα ινομυώματα. Αρχικά ενγχύει μια μικρή ποσότητα αγγειοσυσπαστικού (για τον περιορισμό της αιμορραγίας) και κάνει μια τομή επί της μήτρας.

Στην συνέχεια το ινομύωμα αποκολλάται από τα τοιχώματα της μήτρας. Μετά την αφαίρεση του ινομυώματος ακολουθεί συρραφή της μήτρα σε 2 στόματα. Το ινομύωμα εξέρχεται από την κοιλία, ανάλογα με το μέγεθός του, είτε μέσο μιας μικρής τομής στο οπίσθιο κολπικό τοίχωμα είτε χρησιμοποιείται ένα ειδικό λαπαροσκοπικό εργαλείο (moncellator ®) όπου με ασφάλεια κόβει το ινομύωμα και αυτό εξέρχεται σε μικρά κομμάτια. Ακολουθεί συρραφή των τομών. Η ασθενής το ίδιο βράδυ μπορεί να σιτισθεί και την άλλη μέρα εξέρχεται.

Leave a reply