Διαγνωστική λαπαροσκόπηση

Η διαγνωστική λαπαροσκόπιση είναι μια επέμβαση που απαιτούνται 2 ή 3 τομές. Πραγματοποιείται σε περιπτώσεις αδιευκρίνιστου πόνου στην κοιλιά. Μετά την είσοδο της κάμερα και μιας λαπαροσκοπικής ατραυματικής λαβίδας, ακολουθεί έλεγχος όλης της κοιλίας κυκλικά.

Αρχικά ελέγχεται η άνω κοιλία και στην συνέχεια η κάτω κοιλία. Η λαβίδα βοηθάει στην κινητοποίηση των οργάνων με ασφάλεια. Εάν χρειαστεί μπορεί να γίνει λήψη βιοψιών και πλύση της κοιλίας. Η ασθενής το ίδιο βράδυ μπορεί να λάβει εξιτήριο.

Leave a reply