Επεμβάσεις στον τράχηλο

Επεμβάσεις στον τράχηλο.

H κωνοειδής εκτομή είναι η επέμβαση εκλογής στην ύποπτη παθολογία του τραχήλου της μήτρας. Συχνότερα πραγματοποιείται με τη χρήση αγκύλης διαθερμίας LLETZ ή Laser.

Σπάνια γίνεται με νυστέρι CKC-Coldknife conization.

Όταν με ασφάλεια αποκλείεται το ενδεχόμενο διηθητικού στοιχείου τότε μπορεί ενδεχόμενα να πραγματοποιηθεί laser εξάχνωση.

Leave a reply