Εκδήλωση Απονομής CENTER OF EXCELLENCE

Χειρουργικής Θυρεοειδούς & Παραθερεοειδών αδένων που πραγματοποιήθηκε στις 8-2-2018 στο Ινστιτούτο Pasteur.

Leave a reply