Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία εισάγεται μια κάμερα μέσα στο εσωτερικό της μήτρας, το ενδομήτριο. Αφού διατείνεται το εσωτερικό της μήτρας με ορό μπορεί να εντοπιστεί το πρόβλημα που υπάρχει εκεί. Χρησιμοποιούνται μικροεργαλείο όπως αγκύλη διαθερμίας, laser, μπάλα διαθερμίας, πλέγματα χρυσού, ψαλίδι και λαβίδα. Μπορεί να γίνει με τη χρήση των

Read more