Γυναικολόγος Ογκολόγος

The Breast Group

Η φιλοσοφία μας: Κάθε ασθενής είναι μια ξεχωριστή οντότητα που δικαιούται εξατομικευμένη λύση στο πρόβλημα του. Βασική μας αρχή είναι η ογκοπλαστική προσέγγιση της χειρουργικής του μαστού που συνδυάζει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα με απόλυτη ογκολογική εξασφάλιση.

Η κλινική μας αντιμετωπίζει καθημερινά δεκάδες ασθενείς με καλοήθεις και κακοήθεις του μαστού. Επιπλέον γυναίκες που υποβάλλονται στον ετήσιο έλεγχο του μαστού μας επισκέπτονται προκειμένου να γίνει η κλινική εξέταση σε συνδυασμό με τις απεικονιστικές εξετάσεις και η ολοκληρωμένη παρακολούθηση της υγείας του στήθους.

Αφού ολοκληρωθεί η λεπτομερής ανάλυση του ιστορικού, εκτιμώνται οι πρόσφατες απεικονιστικές εξετάσεις και ακολουθεί η κλινική εξέταση των μαστών. Εφόσον υπάρχει ψηλαφητό εύρημα, υπάρχει δυνατότητα στην κλινική μας να γίνει παρακέντηση της βλάβης και αποστολή προς κυτταρολογική/ ιστολογική εξέταση σε συνεργάτη μας κυτταρολόγο/παθολογοανατόμο ώστε να λάβουμε εντός των προσεχών 24ώρων έγκυρη απάντηση.

Στις ασθενείς που δεν παρουσιάζουν ευρήματα, προγραμματίζεται η επόμενη εξέταση και καθορίζεται εξατομικευμένη στρατηγική μείωσης του κινδύνου της κάθε ασθενούς με συμβουλευτική για πρωτογενή πρόληψη ( διακοπή καπνίσματος, απώλεια βάρους, διατροφή, άσκηση κλπ.).

Εφόσον υπάρχουν ευρήματα που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση, προγραμματίζεται το χειρουργείο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Βιοψία μαστού, Κατευθυνόμενη βιοψία μαστού με συρμάτινο οδηγό, Τεταρτεκτομή, Βιοψία Λεμφαδένα Φρουρού, Λεμφαδενικός Καθαρισμός, Μαστεκτομή, Μαστεκτομή με ταυτόχρονη αποκατάσταση, Μείωση και Ανόρθωση Μαστών, είναι οι συχνότερες επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με εξαιρετικά αποτελέσματα στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία.

Η Γενετική Συμβουλευτική, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής κλινικής μας πράξης. Υπάρχει η δυνατότητα αιμοληψίας για τον γονιδιακό έλεγχο των μεταλλάξεων που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού και αποστολή του δείγματος στα πιστοποιημένα κέντρα Μοριακής Ανάλυσης.

Κατά τον εξαμηνιαίο/ετήσιο βιοχημικό έλεγχο των ασθενών με καρκίνο του μαστού, παρέχεται η δυνατότητα αιμοληψίας και αποστολής του δείγματος στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία.

Η αντιμετώπιση προκαρκινωματωδών αλλοιώσεων όπως το DCIS (πορογενές in situ καρκίνωμα) και LCIS (λοβιακό in situ καρκίνωμα) αποτελούν τομέα ειδιαίτερου ενδιαφέροντος για την κλινική μας με πλούσιο ερευνητικό και δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, καθώς η διάγνωση σε αυτό το στάδιο εξασφαλίζει την πλήρη ιάση.

Για την Αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή γίνεται προσπάθεια όπου υπάρχει ένδειξη να πραγματοποιείται ταυτόχρονα με το ογκολογικό χειρουργείο (ταυτόχρονη αποκατάσταση), διαφορετικά σε δεύτερο χρόνο μετά τηνολοκλήρωση των θεραπειών.

Τέλος ειδικές περιπτώσεις όπως το φλεγμονώδες καρκίνωμα, το τοπικά προχωρημένο καρκίνωμα, η νόσος Paget, κλπ αντιμετωπίζονται σε συνεργασία με έμπειρους ογκολόγους προκειμένου να υπάρχει καθολική αντιμετώπιση του ασθενούς.

The Gynae Group

Η κλινική μας αντιμετωπίζει όλα τα γυναικολογικά προβλήματα με εξειδίκευση στη Γυναικολογική Ογκολογία και την κύηση υψηλού κινδύνου. Εξυπηρετούνται τόσο τακτικά όσο και επείγοντα περιστατικά. Τα ευρήματα όλων των ασθενών αξιολογούνται από εξειδικευμένο γυναικολόγο ογκολόγο, πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (EBCOG) και από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας( ESGO).

Παθολογία του Τραχήλου: Η λήψη ΠΑΠτεστ γίνεται με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης, προσφέρεται η δυνατότητα ταυτοποίησης της HPV λοίμωξης και ο εξειδικευμένος μοριακός. Αξιολογούνται, ερμηνεύονται και αντιμετωπίζονται τα παθολογικά παπ τεστ, οι HPV λοιμώξεις, οι δυσεπίλυτες λοιμώξεις του αιδοίου, κόλπου και τραχήλου, οι προκαρκινικές και καρκινικές καταστάσεις. Γίνεται αναλυτική συμβουλευτική για την αντιμετώπιση της υποκείμενης παθολογίας, για τον εμβολιασμό για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και την πρόβλεψη της κλινικής πορείας της ασθενούς. Πραγματοποιείται κολποσκόπηση, λήψη Βιοψίας του τραχήλου της μήτρας, Κωνοειδής εκτομή με χρήση Loop (LLETZ) ή Laser. Ο εκτελών ιατρός έχει πιστοποιηθεί από την Ελληνική Εταιρεία κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (HSCCP).

Γυναικολογική Ογκολογία: Αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα της Γυναικολογικής Ογκολογίας ( αιδοίο, κόλπος, τράχηλος, μήτρα, ωοθήκες, σάλπιγγες) με εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις και πλήρη υποστήριξη των συνεργάζομενων νοσοκομείων και του ογκολογικού συμβουλίου. Το ιατρείο στελεχώνεται από πιστοποιημένο γυναικολόγο ογκολόγο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολόγων Ογκολόγων ( ESGO accreditation). Εκτελούνται εξειδικευμένες ογκολογικές επεμβάσεις: αιδοιεκτομή, λεμφαδένας φρουρός του αιδοίου, βουβωνικός λεμφαδενικός καθαρισμός, βιοψία κόλπου, κολπεκτομή, πλαστική αποκατάσταση του κόλπου, δημιουργία νεόκολπου, κωνοειδής εκτομή τραχήλου ( με νυστέρι, Loop διαθερμία ή LLETZ, Laser), τραχηλεκτομή, ριζική υστερεκτομή( επέμβαση Wertheim), ερευνητική λαπαροτομία, επέμβαση σταδιοποίησης για τον καρκίνο του ενδομητρίου, της ωοθήκης, πυελικός και παρααορτικός λεμφαδενικός καθαρισμός, ογκομειωτική επέμβαση για περιπτώσεις προχωρημένου καρκίνου της ωοθήκης, εφαρμογές διεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας (HIPEC).

Χειρουργική και Ενδοσκοπική Γυναικολογία: Πραγματοποιείται όλο το φάσμα των γυναικολογικών επεμβάσεων με λαπαροσκόπηση, ρομποτική χειρουργική ή «ανοιχτό»- κλασσικό χειρουργείο, όταν αυτό απαιτείται. Μερικές από τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται είναι : Διαγνωστική Υστεροσκόπιση, Διαγνωστική Λαπαροσκόπιση, Διαγνωστική Απόξεση, Εκκενωτική απόξεση, κοιλιακή υστερεκτομή, εξαρτηματεκτομή, ινομυωματεκτομή, κολπική υστερεκτομή, τρραχηλεκτομή, προσθία και οπισθία κολπορραφία, τοποθέτηση ταινίας ακράτειας ούρων. Χειρουργική Υστεροσκόπιση (Βιοψία Ενδομητρίου, Αφαίρεση Ινομυωμάτων και Πολυπόδων κλπ), Χειρουργική Λαπαροσκόπιση ( Απολίνωση σαλπίγγων, αντιμετώπιση συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών, ενδομητρίωση, αφαίρεση ωοθηκικών κύστεων, ωοθηκεκτομή, ινομυωματεκτομή, εξωμήτρια κύηση, Λαπαροσκοπικώς υποβοηθούμενη Κολπική Υστερεκτομή, λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή), κα.

Ειδικές υπηρεσίες: Κύηση υψηλού κινδύνου, Διατήρηση της γονιμότητας σε ασθενείς με γυναικολογικό καρκίνο ή καρκίνο εκτός του θήλεος γεννητικού συστήματος, Διαχείριση της γυναίκας με καρκίνο του μαστού, Συνύπαρξη καρκίνου και κύηση, Έλεγχος και συμβουλευτική για κληρονομικό καρκίνο.