Διαγνωστική λαπαροσκόπηση

Διαγνωστική λαπαροσκόπηση

Η διαγνωστική λαπαροσκόπιση είναι μια επέμβαση που απαιτούνται 2 ή 3 τομές. Πραγματοποιείται σε περιπτώσεις αδιευκρίνιστου πόνου στην κοιλιά. Μετά την είσοδο της κάμερα και μιας λαπαροσκοπικής ατραυματικής λαβίδας, ακολουθεί έλεγχος όλης της κοιλίας κυκλικά. Αρχικά ελέγχεται η άνω κοιλία και στην συνέχεια η κάτω κοιλία. Η λαβίδα βοηθάει στην κινητοποίηση των οργάνων με ασφάλεια.

Read more