Γυναικολόγος Ογκολόγος

– Διάγνωση και θεραπεία ηπατιτίδων

– Διάγνωση και θεραπεία ΙΦΝΕ (ν.Crohn,ελκώδης κολίτιδα)

– Εξειδικευμένη θεραπεία Συνδρόμου Ευερεθίστου Εντέρου (σπαστικής κολίτιδας)

– Διαγνωστική προσπέλαση χρονίας διαρροϊκής συνδρομής και χρονίας δυσκοιλιότητας

– Δυνατότητα ανίχνευσης πρώιμων καρκινικών βλαβών του πεπτικού

– Διάγνωση κοιλιοκάκης και λοιπών συνδρόμων δυσαπορρόφησης

– Διάγνωση και θεραπεία ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

– Διάγνωση και θεραπεία γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

– Θεραπεία καλοήθων και κακοήθων στενώσεων του πεπτικού (Αχαλασία οισοφάγου,καρκίνος οισοφάγου)