Η ρομποτική χειρουργική, το «όπλο» του χειρουργού

Με την επιλογή της ρομποτικής επέμβασης, για πρώτη φορά, ξεπεράστηκαν τα διεθνή standards της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, που «επιτρέπουν» επέμβαση σε όγκους μεγέθους μέχρι 9 εκατοστά, με την όλη επέμβαση να ολοκληρώνεται μετά πάροδο τεσσάρων ωρών.
«Η ρομποτική χειρουργική, είναι ευτύχημα να αποτελεί «όπλο» του χειρουργού, ο οποίος όμως θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένες δεξιότητες και εμπειρία. Τότε είναι βέβαιο ότι οι πολλαπλοί βαθμοί ελευθερίας κινήσεων που παρέχει το ρομποτικό σύστημα υποκαθιστώντας την ευκινησία του χεριού και του καρπού θα του προσφέρει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στις κινήσεις του, πλήρη ογκολογική ασφάλεια για την ασθενή, η οποία και μεταφράζεται τελικά σε πλήρη αποκατάσταση της ανατομίας της», εξηγεί ο Δρ. Μακρής.

Leave a reply