Ο καρκίνος των ωοθηκών δεν «σβήνει» το δικαίωμα στη μητρότητα

Η γυναικολογική ογκολογία «δίνει» τη λύση με έγκαιρη διάγνωση & ογκολογικά ασφαλή θεραπεία.

H εξειδίκευση στη γυναικολογική ογκολογία αντιμετωπίζει σήμερα όλο το φάσμα του γυναικολογι κού καρκίνου (αιδοίο, κόλπος, τράχηλος, μήτρα, ωοθήκες,  με εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις και προσφέρει τη δυνατότητα της έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας σε όλες τις περιπτώσεις, διασφαλίζοντας με την κατάλληλη θεραπεία και υπό προϋποθέσεις, τη διατήρηση της αναπαραγωγικής ικανότητας της γυναίκας.

Πρόσφατα, επετεύχθη τεκνοποίηση από μία νέα γυναίκα με σπάνια κακοήθη νόσο των ωοθηκών.

Η νόσος της είχε εκδηλωθεί στην ηλικία των 20 ετών με συμπτώματα αυξημένης αιμορραγίας στην περίοδο και έναν ακαθόριστο πόνο και φούσκωμα στην κοιλιά, ενώ στις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ευμεγέθης όγκος κοιλίας, διαμέτρου 15 εκατοστών.

Το θεραπευτικό πρωτόκολλο της συγκεκριμένης περίπτωσης περιελάμβανε πλήρη και εξειδι- κευμένο κλινικό, αιματολογικό και απεικονιστικό προεγχειρη τικό έλεγχο, ο οποίος συνοδεύτηκε από χειρουργική αφαίρεση του όγκου υπό συνθήκες ογκολογικής ασφάλειας και χημειο θεραπευτική αγωγή για 3 μήνες.

Στη συνέχεια, η ασθενής ακολού θησε το πρόγραμμα εντατικής παρακολούθησης που καθόρισε ο ειδικός γυναικολόγος-ογκολόγος για διάστημα 3 ετών, διαδικασία που ολοκληρώθηκε με τη φυσική σύλληψη και γέννηση ενός υγιέστατου αγοριού.

Όλο και πιο νέες γυναίκες διαγιγνώσκονται με κακοήθεια και καθίσταται σαφής η υποχρέωση των εξειδικευμένων ιατρών του κλάδου της γυναικολογικής ογκολογίας να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε οι γυναίκες αυτές να γευθούν τη χαρά της μητρότητας.

Οι γνώσεις μας επάνω στη βιολογική συμπεριφορά του καρκίνου συνεχώς εμπλουτίζονται και σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται προσπάθεια να αφήνει η νόσος όσο το δυνατόν μικρότερο ‘’αποτύπωμα’’ σε όσους νοσούν.

Γεώργιος – Μάριος Μακρής
Διευθυντής Γυναικολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών

Η Ευρωκλινική Αθηνών προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσούν από γυναικολογικό καρκίνο ή υπάρχει η υποψία γυναικολογικής νεοπλασίας και επιθυμούν να διατηρήσουν την αναπαραγωγική τους ικανότητα. Αποτελεί ένα κέντρο εξειδικευμένης αριστείας στο κομμάτι αυτό με τους εξειδικευμένους στην ογκολογία γυναικολόγους, την ασφάλεια της πολύπλευρης χειρουργικής κάλυψης για τις διεγχειρητικές ανάγκες (θωρακοχειρουργοί, αγγειοχειρουργοί, χειρουργοί, ου-
ρολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί), τα άριστα εξοπλισμένα τμήματα απεικόνισης σε τεχνικό και έμψυχο υλικό, τις ομάδες ογκολόγων παθολόγων και τα έμπειρα μέλη του ογκολογικού συμβουλίου.

Η Ευρωκλινική Αθηνών προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ασθενείς που νοσούν από γυναικολογικό καρκίνο ή υπάρχει η υποψία γυναικολογικής νεοπλασίας και επιθυμούν να διατηρήσουν την αναπαραγωγική τους ικανότητα.

Leave a reply