Όταν η Επιστημονική έρευνα αναζητά ξανά την ισορροπία και την ευτυχία στην καθημερινότητα!

Όταν η Επιστημονική έρευνα αναζητά ξανά την ισορροπία και την ευτυχία στην καθημερινότητα!

Το καινούργιο μας εγχείρημα πέραν της κλινικής καθημερινότητας. Πώς με απλές παρεμβάσεις στον τροπο ζωής μας μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία μας. Ξεκιναμε απο το Πήλιο στις 9 Μαΐου. Join us!

 

Leave a reply