Επικοινωνία

ΜΑΚΡΗΣ Χρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ

MD, PhD, MSc
Ειδικός Γυναικολόγος Ογκολόγος Μαιευτήρας
(EBCOG- ESGO accreditation)

Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Γ Μ/Γ κλινικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικό»,
Επιστημονικός Συνεργάτης Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής «Johannes Gutenberg», Mainz, Γερμανίας,

Ιατρείο A’:
Παπαδιαμαντοπούλου 18, 3ος όροφος, Ιλίσια, Αθήνα. Κ: (+30) 6974877613,
Email: makrismg@hotmail.com

Ιατρείο B’:
Β’ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΗΜΕΙΟ 2)
Τσόχα 24 Αμπελόκηποι 3ος Όροφος, Γλυφάδα. Κ: (+30) 6974877613

Makris George- Marios, MD, MSc,
Obstetrician- Gynecologist,
Gynaecologic Oncologist ( EBCOG-ESGO accreditation ),