Παθολογία τραχήλου & κολποσκόπηση

Παθολογικά ευρήματα στο ΠΑΠ τεστ

Τα παθολογικά ευρήματα σε ένα τεστ Παπανικολάου του τραχήλου της μήτρας είναι συνηθισμένα, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες.
Τα αποτελέσματα που θα «ανησυχούσαν» μία ασθενή είναι η μη
καθοριζόμενη κυτταρική ατυπία ή ASCUS, η HPV λοίμωξη, χαμηλόβαθμη δυσπλασία (LGSIL) ή CIN I και υψηλόβαθμη δυσπλασία (HGSIL) ή CIN II ή ΙΙΙ κ.α.

Η προτιμητέα επιλογή είναι η απλή παρακολούθηση, μια και οι συνεχείς παρεμβάσεις στον τράχηλο  από μικρή ηλικία ενδεχόμενα θα υπονομεύσουν μία μελλοντική κύηση.

Στις μεγαλύτερες ηλικίες τα παθολογικά ευρήματα του παπ τεστ αποκτούν υψηλότερη βαρύτητα και χρήζουν περαιτέρω ελέγχου.

Ετικέτες: