Μολύνσεις

Ινομυώματα

Είναι συχνοί και στη συντριπτική τους πλειοψηφία καλοήθεις σχηματισμοί της μήτρας. Ποικίλουν ως προς το μέγεθος και την εντόπισή τους.

Όταν δεν προκαλούν συμπτώματα, το μέγεθός τους παραμένει σταθερό και δεν προκαλούν προβλήματα στην ομαλότητα του ενδομητρίου, τότε δεν είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι αντιμετώπισής τους: φαρμακευτικά, με αγγειακό εμβολισμό, με θεραπευτικούς υπερήχους, ο συνηθέστερος όμως τρόπος είναι η χειρουργική τους αφαίρεση, γνωστός και ως εκπυρήνιση. Αυτό μπορεί να γίνει με ανοιχτή τομή, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά και εξαρτάται από την κάθε περίπτωση.

Ετικέτες: